• Hưởng ứng "Tháng Công nhân" "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019.               Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).               Hãy tham gia bình chọn "Bài ca Truyền thống ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 5 đến tháng 7/2019).                  Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.

Công ty Điện lực Yên Bái: Đào tạo tại chỗ, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

Ngay từ đầu năm 2018, Công ty Điện lực Yên Bái đã quyết liệt chỉ đạo về việc thực hiện các giải pháp để đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động với nhiều nội dung đổi mới từ nghiệp vụ đến thực hành.

Năm 2017, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về “Đảm bảo An toàn lao động - Ý thức và trách nhiệm”, Công ty đã triển khai quyết liệt trong công tác An toàn, vệ sinh lao động bằng nhiều biện pháp cụ thể. Như củng cố công tác quản lý, sắp xếp kiện toàn cán bộ làm công tác An toàn, vệ sinh lao động, rà soát xây dựng cũng như sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình cụ thể đến việc tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất nhằm chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời khắc phục các khiếm khuyết tồn tại về công tác chấp hành An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty.

 Đội ngũ cán bộ, công nhân lao động Điện lực kiểm tra quy trình an toàn ở nội dung thực hành tại đơn vị

Với những nỗ lực đó đã tạo căn bản về nhận thức, ý thức chấp hành của người quản lý các đơn vị cũng như người lao động trong đảm bảo công tác An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh. 

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác An toàn, vệ sinh lao động trong năm 2018, Công ty đã quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm về thực hiện các giải pháp để đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động với nhiều nội dung như: Tiếp tục phối hợp với các đoàn thể nhất là vai trò Công đoàn các đơn vị trong việc thực hiện công tác tuyên truyền về thực hiện nghiêm quy trình an toàn điện, luật giao thông đường bộ; thực hiện 4 điều cần nhớ được Tổng công ty ban hành; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy trình, quy phạm; xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh đó là ý thức và trách nhiệm; tiếp tục duy trì phong trào thi đua theo Chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động ”, tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi; đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; chỉnh trang lưới điện nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống lưới điện; tăng cường kiểm tra hành lang lưới điện cao áp không để phát sinh vi phạm, xử lý giảm thấp các điểm vi phạm hành lang lưới điện hiện tại.

Trao đổi biện pháp an toàn trước khi làm việc trên lưới điện

Để làm tốt vấn đề này, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng trong công tác An toàn, vệ sinh lao động cũng như phòng chống cháy nổ năm 2018, việc quan trọng hàng đầu là: Quán triệt công tác An toàn, vệ sinh lao động được đặt lên hàng đầu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh; rà soát kiện toàn bộ máy làm công tác này, trú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, kinh nghiệm thực tế cho lực lượng làm công tác an toàn đáp ứng yêu cầu theo quy chế của ngành; kiểm soát chặt chẽ công tác trên lưới điện hàng ngày, hàng tuần bằng nhiều công cụ hỗ trợ, tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp tại hiện trường; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về công tác an toàn không còn phù với thực tế, với mục tiêu quy trình ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và không chồng chéo; coi trọng công tác bồi huấn, huấn luyện nâng cao trình độ, kiến thức về An toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo việc huấn luyện ngắn gọn, sát với thực tế; coi trọng công tác quản lý mạng lưới An toàn vệ sinh viên; thực hiện Chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” của tháng ATVSLĐ lần thứ 2 năm 2018; tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các ngành trong tỉnh trong công tác tuyên truyền đến người dân biết các quy định để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, không vi phạm hành lang lưới điện; coi trọng tuyên truyền trong người lao động chấp hành quy trình, không sử dụng chất kích thích như rượu, bia trong giờ làm việc, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; coi trọng sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp tham gia công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Có thể nói, những biện pháp trên là mục tiêu hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Yên Bái để đảm bảo không xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động tại đơn vị trong quá trình làm việc. 

  • 19/03/2018 03:16
  • Mai Ngọc Lương (PC Yên Bái)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét