• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công ty Điện lực Sơn La phát động tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn và cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2020

Ngày 11/5, Công ty Điện lực Sơn La tổ chức lễ phát động tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn và cam kết thực thi văn hoá doanh nghiệp năm 2020. Ban Giám đốc, lãnh đạo trưởng, phó các phòng, ban và CBCNV thuộc khối cơ quan Công ty tham dự đông đủ.

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty Ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2020

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trần Duy Trinh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động và nhấn mạnh. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Công ty Điện lực Sơn La năm 2020 với các nội dung trọng tâm: Chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch công tác thực thi xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Sơn La, theo hướng duy trì và phát triển. Từ người lao động đến các cấp quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở cơ sở lao động; Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn về công tác An toàn, vệ sinh lao động cho các cán bộ quản lý, đến từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân đảm bảo đúng thẩm quyền, đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động; chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, các biện pháp làm việc an toàn và phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn trong sản xuất, đấu tranh với những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn.

Lãnh đạo công ty cùng cam kết thực thi Văn hóa an toàn lao động

Tại lễ phát động, lãnh đạo và người lao động đã ký cam kết giao ước thi đua thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2020: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong cách lãnh đạo theo định hướng chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả. Thực thi nghiêm túc các quy định, quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp. Tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng với phương châm không ngừng hoàn thiện và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Tuyên thệ văn hóa an toàn lao động

Tập thể CNVCLĐ Công ty Điện lực Sơn La cam kết làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác An toàn, vệ sinh lao động, duy trì thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2020, quyết tâm nói không với tai nạn lao động.

  • 13/05/2020 09:18
  • Ngọc Diệp - PC Sơn La
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét