• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Ngày 31/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 623/CĐĐVN-CSPL về việc công tác ATVSLĐ năm 2021, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 04/01/2021 01:49
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN