• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong công tác phòng chống thiên tai năm 2019

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 1890/CT-EVN ngày 12/4/2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn đập, hồ chứa, góp phần đảm bảo an toàn cho hạ du, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).

Chỉ thị đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác PCTT&TKCN, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho lực lượng CBCNV tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai, đồng thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ kịp thời các gia đình CBCNV bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Các Công ty thủy điện thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, trong đó lưu ý công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập trước mùa mưa bão, cập nhật bổ sung phương án ứng phó thiên tai, xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Rà soát quy chế phối hợp với địa phương, chủ động phổ biến các Phương án phòng chống thiên tai với các cơ quan chức năng ở địa phương.

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN thăm hỏi tặng quà các đơn vị miền Bắc khắc phục thiên tai bão lũ năm 2018

Chủ động đề xuất, tham mưu cho các BCH PCTT&TKCN địa phương trong công tác điều hành xả lũ hồ chứa. Lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chuẩn bị kịch bản xả lũ thiết kế của hồ chứa để đảm bảo an toàn cho công trình.

Các Tổng công ty Điện lực kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm điện (đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới đưa vào vận hành...), đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

Tổ chức diễn tập các tình huống trong phòng chống thiên tai, lưu ý tình huống bị ngập lụt, úng, địa bàn bị chia cắt và các tình huống xử lý đối các trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực.

  • 16/04/2019 03:59
  • Kim Thái
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét