• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

Ngày 06/01, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Đinh Quốc Lâm - Tổng Giám đốc Tổng công ty tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN trao tặng Cờ thi đua xuất sắc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng công ty trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tham luận, đóng góp của các công đoàn cơ sở, nhằm làm phong phú hơn các hoạt động của Công đoàn trong toàn Tổng công ty, tiêu biểu như: “Công đoàn Công ty Dịch vụ sửa chữa EVNGENCO 3 về công tác truyền thông và đổi mới trong hoạt động công đoàn”; “Công đoàn Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân - Phối hợp cùng chuyên môn triển khai các phong trào thi đua thực hiện các công trình trọng điểm”; “Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà - Triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN ở đơn vị”; “Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Công tác quan hệ cộng đồng và an sinh xã hội tại địa phương”...

Tại Hội nghị Tổng Giám đốc Tổng công ty EVNGENCO3 đề nghị Công đoàn Tổng công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp với chuyên môn thúc đẩy hơn nữa phong trào CNVCLĐ, tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động vượt lên khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020.

Tổng Giám đốc EVNGenco 3 trao tặng Cờ thi đua của Công đoàn ĐLVN cho Công đoàn cơ sở các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3, đồng thời có những chỉ đạo, định hướng cho hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong thời gian tới. Đồng chí đã nhấn mạnh các hoạt động công đoàn cần bám sát trọng tâm mục tiêu nhiệm vụ SXKD của chuyên môn để cùng phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cần đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa các nội dung về công tác tuyên truyền, công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, công tác kiểm tra giám sát… để các hoạt động phong trào thực sự thu hút người lao động và hướng về cơ sở.

Công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Cao Minh Trung - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đại diện BCH Công đoàn Tổng công ty hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phối hợp với chuyên môn kịp thời tuyên truyền, động viên người lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trong năm 2020.

Công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty công bố các Quyết định khen thưởng và trao tặng Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; Giấy khen của BCH Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 cho các tập thể, cá nhân của Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

  • 08/01/2020 02:36
  • Nguyễn Thị Lan Hương - VP Công đoàn EVNGENCO3
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét