• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Công đoàn EVNSPC bàn giao 02 nhà "Mái ấm công đoàn" cho công nhân lao động PC. Lâm Đồng

Trong tháng 12, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã tổ chức Lễ bàn giao 02 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 02 đoàn viên đang công tác tại Công ty Điện lực Lâm Đồng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 120 triệu đồng.

Công đoàn EVNSPC và PC Lâm Đồng trao nhà cho anh Hồ Dương Hoài Phong

Căn nhà thứ nhất bàn giao cho anh Trần Thanh Tâm, Điện lực Đạ Huoai với diện tích 60m2, tổng kinh phí hơn 175 triệu đồng; Căn  nhà thứ 2 bàn giao cho anh Hồ Dương Hoài Phong, Điện lực Đam Rông với diện tích 100m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 190 triệu đồng; để hỗ trợ cho các gia đình Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam đã trình Công đoàn ĐLVN hỗ trợ cho mỗi gia đình 60 triệu đồng được trích từ Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn EVNSPC và PC Lâm Đồng trao nhà cho anh Trần Thanh Tâm

Được biết đây là căn nhà thứ 4 và thứ 5 được trao cho CBCNV Công ty Điện lực Lâm Đồng trong năm 2020. Trước đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đã bàn giao 02 căn nhà trong chương trình "Mái ấm Công đoàn" và 01 căn Nhà đồng nghiệp cho đoàn viên công đoàn của công ty.

  • 28/12/2020 08:39
  • Thiên Phương - PC Lâm Đồng