• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Công đoàn EVNNPC: Đổi mới hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên công đoàn

Xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, Công đoàn EVNNPC đã đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn và NLĐ, đảm bảo quyền an sinh xã hội cho NLĐ và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của ĐVCĐ.

Từ đầu năm đến nay thông qua các nguồn quỹ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, các cấp CĐ đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng cho 2.123 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ốm đau dài ngày; tặng quà cho 240 cháu thiếu niên nhi đồng là con CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo hoặc tật nguyền.v.v.

Ông Trần Nguyên Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC thăm hỏi công nhân tổ trực Mường Lầm, Điện lực Sông Mã (Công ty Điện lực Sơn La)

Tổng công ty cũng đã hỗ trợ cho 13 trường hợp chi phí khám chữa bệnh với số tiền 83,2 triệu đồng thông qua nguồn Quỹ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho NLĐ, thân nhân  NLĐ.

Năm 2018 Công đoàn EVNNPC tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển toàn diện. Thực hiện chủ đề của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và chủ đề của Tổng công ty là “Đổi mới và nâng cao phương thức quản trị nguồn nhân lực trong toàn Tổng công ty” với mục tiêu: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động  - Hiệu quả, Công đoàn các cấp tăng cường phối hợp với chuyên môn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp của NLĐ; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.

  • 22/03/2018 03:59
  • Tố Vân
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét