• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Công đoàn Điện lực Việt Nam ra Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021

Ngày 06/8/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định Số 215/QĐ-CĐĐVN về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân (TTND) Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 07 thành viên; trong đó có 01 Trưởng Ban và 01 Phó Ban.

Ngày 02/8 tại Trụ sở EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019. Tại Hội nghị các Đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban TTND Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 7 thành viên. Ngay sau khi được Hội nghị bầu cử, Ban TTND đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất bầu Trưởng Ban và Phó Ban TTND.

Hội nghị lần thứ Nhất của Ban TTND Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021 với sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Hùng - PCT Công đoàn ĐLVN

Theo Quyết định Số 215/QĐ-CĐĐVN, ngày 6/8/2019 của Công đoàn ĐLVN thì Ban TTND Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 07 thành viên cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, UV BCH CĐĐLVN, Chủ tịch CĐ Cơ quan EVN, Trưởng ban TTND;

2. Ông Uông Quang Huy - Ủy viên BTV CĐ ĐLVN, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật CĐ ĐLVN, Phó Trưởng Ban TTND;

3. Ông Nguyễn Trí Dũng - Chuyên viên Ban Kiểm tra - Thanh tra EVN, thành viên;

4. Ông Hoàng Đức Cường - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán EVN, thành viên;

5. Ông Nguyễn Quang Cương - Phó Trưởng phòng Hành chính Lao động, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, thành viên;

6. Ông Vũ Minh - Trưởng phòng Hành chính Lao động, Công ty Thủy điện Sơn La, thành viên;

7. Ông Lê Trọng Tài - Phó Trưởng Ban Pháp chế EVN, thành viên.

Chi tiết Quyết định đính kèm

  • 07/08/2019 10:17
  • Đắc Cường - Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét