• Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021)                                     

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tham gia giải quyết kiến nghị chế độ trợ cấp có lợi cho người lao động

Ngày 22/10/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có Văn bản số 456/CĐĐVN-CSPL về việc giải quyết chế độ hỗ trợ tai nạn lao động cho ông Nguyễn Ngọc Phương thuộc Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam thuộc Tổng công ty Phát điện 1.

Theo Quyết định số 835/QĐ-VNPD ngày 01/7/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam về việc chi trả chế độ tai nạn lao động đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (sinh ngày 26/8/1975) là công nhân lái xe Nhà máy Thủy điện Bắc Bình, trực thuộc Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình trường hợp tai nạn lao động dẫn đến từ vong của ông Phương ngày 9/5/2020 nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Vì vậy, số tiền trợ cấp tai nạn lao động được Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam tính để chi trả cho ông Phương trên cơ sở: (hệ số lương) x 1.490.000 đ x 30 tháng x 45%, tổng số tiền trợ cấp là 55.481.640 đồng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các Quy định Pháp luật, Công đoàn ĐLVN nhận thấy việc chi trả trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ) cho ông Nguyễn Ngọc Phương được Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam thực hiện chưa đầy đủ, cụ thể:

Công ty mới chỉ tính mức tiền lương chi trả trợ cấp TNLĐ cho ông Nguyễn Ngọc Phương theo Quy định của Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH (mức lương theo HĐLĐ) là chưa trả đủ.

Theo đó, mức lương để tính trả bồi thường, trợ cấp TNLĐ hiện nay phải căn cứ áp dụng theo Khoản 10 Điều 38 Luật An toàn vệ sinh Lao động (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)  quy định: “Tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 Điều 38 là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo Quy định của Pháp luật về lao động".

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Ngọc Phương, Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN yêu cầu Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp với chuyên môn, chỉ đạo Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam xem xét giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật.

Ngay sau khi có Văn bản của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã cùng với Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam giải quyết chế độ hỗ trợ tai nạn lao động cho ông Nguyễn Ngọc Phương theo đúng quy định của Pháp luật. Đồng thời, Công ty cũng vận dụng Điều 19 Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về bồi thường, trợ cấp cho người bị tai nạn lao động. Điều đó được thể hiện bằng Quyết định số 1378/QĐ-VNPD ngày 27/10/2020 của Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam chi trả chế độ trợ cấp tai nạn lao động cho ông Nguyễn Ngọc Phương bằng 45% của 45 tháng tiền lương là 205.000.000 đồng (so với số tiền trợ cấp ngày 01/7/2020 là 55.184.640 đồng ).

Như vậy, sau khi có ý kiến tham gia bảo vệ người lao động của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Phương đã được Công ty chi trả chế độ trợ cấp với số tiền lợi hơn là 149.815.360 đồng.

Nhận xét về vấn đề này, theo Luật sư Uông Quang Huy - Ủy viên BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật cho biết: Ngoài việc áp dụng chi trả cho người lao động bị tai nạn lao động theo Khoản 10, Điều 38 Luật An toàn vệ sinh Lao động thì tại văn bản Thỏa ước Lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được ký kết ngày 02/8/2019 tại Hội nghị đại biểu người lao động cũng quy định mức hỗ trợ này có lợi hơn cho người lao động. Theo đó, Điều 19 của Thỏa ước lao động tập thể quy định mức bồi thường, hỗ trợ được tính vào giá thành sản xuất điện, với mức cao khoảng gấp 2 lần so với quy định tối thiểu trong pháp luật. Đây là mức hỗ trợ có lợi cho người lao động, thể hiện vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn trong việc giải quyết chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Trước đó cuối năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định giải quyết bồi thường cho thân nhân của ông Trần Nam Phong bị chết do tai nạn lao động tại đơn vị của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN theo quy định của Pháp luật và điều khoản có lợi cho người lao động trong Thỏa ước Lao động tập thể được ký kết ngày 02/8/2019 với số tiền hơn 600 triệu đồng.  

  • 03/11/2020 11:56
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét