• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công đoàn ĐLVN thưởng tiền cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên Nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN”

Ngày 09/02, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) ban hành Quyết định số 50/QĐ-CĐĐVN về việc thưởng tiền cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên Nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN”. Tổng số tiền thưởng là 24 triệu đồng.

Căn cứ Thông báo số 32/TB-EVN ngày 27/01/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên Nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN”. Để cổ vũ động viên, lan tỏa các tác giả, nhóm tác giả đã đoạt giải cuộc thi; đồng thời lan tỏa những ý tưởng, sáng kiến về chuyển đổi số trong Tập đoàn ĐLVN, Công đoàn ĐLVN đã quyết định thưởng tiền cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi, cụ thể như sau:

* Giải chung cuộc do Ban giám khảo (BGK) bình chọn:

+ 01 giải Nhất: giá trị giải thưởng là  5 triệu đồng;

+ 01 giải Nhì: giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng;

+ 03 giải Ba: giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng/giải.

* Giải tương tác:

+ 01 Giải Nhất: giá trị giải thưởng là 5 triệu đồng;

+ 01 Giải Nhì: giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng;

+ 01 Giải Ba: giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng.

Tổng giá trị tiền thưởng là 24 triệu đồng.

  • 10/02/2022 09:41
  • Bộ phận Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét