Công đoàn ĐLVN: Khen thưởng cuộc thi tìm hiểu pháp luật Bầu cử và thi viết trên nhóm Đồng nghiệp EVN

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành các Quyết định Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải trong 2 Cuộc thi do Công đoàn Việt Nam, Trung tâm Thông tin Điện lực, EVN phát động và tổ chức. Các cuộc thi đã lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa ngành Điện và nâng cao ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động.

Trong Tháng 5/2021, diễn ra các sự kiện quan trọng đó là cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ. Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn trực thuộc tham gia Cuộc thi trực tuyền tìm hiểu Pháp luật về Bầu cử trên Cổng trực tuyền Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https: congdoanvietnam.org từ ngày 03/5 đến hết ngày 16/5/2021; tuyên truyền, hưởng ướng Cuộc thi viết Mini trong NHÓM ĐỒNG NGHIỆP EVN trên Facebook từ ngày 15 đến hết ngày 29/5/2021.

Theo kết quả của Ban tổ chức, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên congdoanvietnam.org, đã có trên 2.300 lượt cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong Tập đoàn ĐLVN tham gia dự thi; trong đó một số tập thể có số lượng người tham gia dự thi đông: Công ty Điện lực Bình Thuận (Tổng công ty Điện lực miền Nam), Công ty Điện lực Cầu Giấy (Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội); có 01 cá nhân đạt giải Nhất, 02 cá nhân đạt giải Nhì, 03 cá nhân đạt giải Ba và 05 cá nhân đạt giải Khuyến khích. Công đoàn ĐLVN đã quyết định Khen thưởng cho 2 tập thể và  11 cá nhân, với số tiền thưởng là 12,5 triệu đồng.

Cuộc thi viết mini trong NHÓM ĐỒNG NGHIỆP EVN trên facebook với Chủ đề: “Chúng tôi - Người công nhân Điện lực Việt Nam”, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, đã có 257 bài viết hợp lệ được đăng tải, chia sẻ và tương tác trong Nhóm Group; Công đoàn ĐLVN quyết định Khen thưởng cho 03 tập thể có số lượng cán bộ, đoàn viên tham gia dự thi nhiều nhất (CĐ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, CĐ Tổng công ty Điện lực miền Trung và CĐ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội) và 11 cá nhân đạt các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khich. Tổng số tiền thưởng là 32 triệu đồng.

Đánh giá về các cuộc thi này, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Nguyễn Kim Thanh cho biết: Những bài viết tương tác viết trên Nhóm Đồng nghiệp EVN thực sự ý nghĩa, gắn kết và chia sẻ công việc của người lao động góp phần xây dựng hình ảnh, Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa EVN. Bên cạnh đó, cuộc thi tìm hiểu pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người lao động trong xã hội hiện nay.

  • 08/06/2021 03:20
  • Bộ phận Tuyên giáo CĐĐLVN (tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét