•  Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).               Hãy tham gia bình chọn "Bài ca Truyền thống ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 5 đến tháng 7/2019).                  Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực tham gia Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới do EVN phát động.

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh: Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Thực hiện kế của Công đoàn cấp trên cơ cở ngày 27/4/2017, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng kế hoạch triển khai Đại hội Công đoàn cấp bộ phận và Tổ trực thuộc Công đoàn cơ sở.

Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội đồng loạt 09 công đoàn bộ phận, 14 Tổ Công đoàn trong tháng 7 và 8/2017, sau đó Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh tháng 10/2017, tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam vào tháng 12/2017. Ban thường vụ Công đoàn cơ sở chỉ đạo các công đoàn Bộ phận, Tổ Công đoàn đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn bộ phận, Tổ và nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đồng thời làm tốt công tác nhân sự, chuẩn bị đầy đủ các bước theo quy trình cho nhiệm kỳ tới.

Thông qua đại hội công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn, sẽ lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh cho biết: Việc tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2013, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; BTV Công đoàn chỉ đạo Đại hội tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp. Coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

  • 12/05/2017 10:50
  • Huy Hoàng
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét