• Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh: Hoàn thành Đại hội các công đoàn bộ phận

Tính đến ngày 09/8/2017, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh có 100% công đoàn bộ phận và tổ công đoàn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới để chuẩn bị cho Đại hội X Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội IX Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo  các công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn nhiệm kỳ mới chuẩn bị cho Đại hội X Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Chấp hành CĐBP Điện lực Cầu Ngang ra mắt trước Đại hội

Đại hội công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn các đơn vị thực hiện theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn đại hội của Công đoàn các cấp. Công tác chỉ đạo điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử đã bám sát vào chương trình đại hội; đảm bảo về mặt thời gian, hình thức, nội dung. Xây dựng báo cáo chính trị tại Đại hội được chuẩn bị nội dung đầy đủ, ngắn gọn, với nhiều số liệu minh họa đánh giá đúng thực trạng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong nhiệm kỳ qua. Công tác bầu cử Ban Chấp hành và đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên đảm bảo về cơ cấu, tiêu chuẩn và số lượng.

Quang cảnh  Đại hội Công đoàn bộ phận Điện lực thị xã Duyên Hải

Qua Đại hội đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Đoàn viên công đoàn và người lao động với các nội dung và giải pháp để thực hiện tốt công tác SXKD, tăng năng suất lao động, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Mặt khác người lao động tham gia ý kiến đề xuất với công đoàn các cấp cần quan tâm hơn nữa việc chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ đối với những nơi công tác vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện về cơ sở hạ tầng, đường xá và kinh tế còn nhiều khó khăn.

Thông qua đại hội, các công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn đã lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành gồm những cán bộ, đoàn viên có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Tính đến ngày nay đã có 23/23 công đoàn bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2017.

  • 09/08/2017 02:53
  • Đặng Huy Hoàng - Công ty Điện lực Trà Vinh
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét