• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai: Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 15/8, Công đoàn Công ty Điện lực Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Quốc Khánh - UVBTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC. Đại hội có 153 đại biểu đại diện trên 800 đoàn viên Công đoàn PC Gia Lai tham dự.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình hoạt động nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công đoàn Công ty đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát huy vai trò chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đảm bảo công khai - dân chủ - công bằng, ổn định tư tưởng và đời sống CNVCLĐ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng các phong trào thi đua lao động sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, xây dựng Công đoàn Công ty vững mạnh về mọi mặt.

Đồng chí Phạm Quốc Khánh - UVBTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, BCH Công đoàn phấn đấu 100% lao động của Công ty có việc làm đúng theo hợp đồng lao động với mức thu nhập tăng bình quân 5%/năm; bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo đúng pháp luật, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, bàn bạc các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn EVNCPC đã đánh giá, ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn PC Gia Lai trong nhiệm kỳ qua, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới phấn đấu: Tất cả cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn; Công đoàn Công ty đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm; Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chú trọng đến công tác lao động, an toàn lao động, chăm lo đời sống, tạo việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV…

Đồng chí Măng Đoàn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Công đoàn nhiệm kỳ mới 

Đại hội đã bầu 15 đồng chí có đủ năng lực vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng Lê Quang Trường, Phó Giám đốc Công ty, Phó chủ tịch. BCH Công đoàn Công ty Điện lực Gia lai nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt, hứa trước Đại hội sẽ nỗ lực hết sức mình để công tác Công đoàn có những đóng góp hiệu quả hơn nữa vào hoạt động kinh doanh của đơn vị./.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Đảng ủy PC Gia Lai, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, chăm lo và cải thiện đời sống CNVC-LĐ, xây dựng PC Gia Lai phát triển bền vững.

  • 22/08/2017 02:22
  • Công Hiền (PC Gia Lai)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét