• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Công điện thượng khẩn về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 3 (WIPHA)

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Công điện thượng khẩn số 3990/EVN-AT ngày 31/7/2019 gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA).

Để chủ động phòng chống, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc theo Công điện ngày 31/7/2019: 
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tương Thủy văn Trung ương (địa chỉ website:www.kttv.gov.vn) để chủ động có các giải pháp ứng phó kịp thời.
Các Tổng công ty phát điện, Tổng công ty phân phối điện, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn triển khai phương án phòng chống để đối phó với cơn bão số 3, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.
Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống và xử lý ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra.

Công điện của BCH PCTT và TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 31/7/2019 đính kèm theo:


 

  • 01/08/2019 07:51
  • Theo: evn.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét