Công điện của EVN về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ngày 08/9/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số 5513/CĐ-EVN gửi các đơn vị thành viên về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Nội dung Công điện chi tiết đính kèm theo:

  • 08/09/2021 10:11
  • Bộ phận Tuyên giáo CĐ ĐLVN (cập nhật thông tin)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét