•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.                Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cơ chế tiền lương gắn với chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năng suất lao động

Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Tập đoàn đến năm 2020 vừa được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành.

Theo Nghị quyết, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVN giai đoạn 2016 - 2020 phải đáp ứng được mục tiêu hội nhập và phát triển của EVN; đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa đầu tư phát triển theo chiều rộng, tạo thêm năng lực sản xuất mới và phát triển theo chiều sâu để nâng cao hiệu quả, chất lượng; giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp và nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công ích được giao.

Cung ứng đủ điện cho đất nước

Theo Kế hoạch, về sản xuất và cung ứng điện, EVN định kỳ tính toán cung, cầu điện toàn quốc và từng khu vực để đề xuất các giải pháp đảm bảo cung ứng điện và cơ chế chính sách thực hiện; Vận hành an toàn, ổn định và kinh tế hệ thống điện quốc gia trong điều kiện hoạt động của thị trường điện; Đưa các nhà máy điện mới vào vận hành đúng tiến độ; Đảm bảo tính khả dụng, nâng cao hiệu suất của các nhà máy điện.

Chủ động đảm bảo các nguồn nhiên liệu cho phát điện, đặc biệt là nguồn cung cấp than. Hoàn thiện, củng cố hệ thống viễn thông dùng riêng, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và phục vụ tốt vận hành thị trường điện.

EVN đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước trong những năm tiếp theo

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVN tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đối với các dự án, công trình nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; chủ động rà soát Quy hoạch phát triển điện lực của các tỉnh/thành phố để có những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cung cấp điện thực tế.

Gắn kết chặt chẽ kế hoạch đầu tư xây dựng với kế hoạch sản xuất cung ứng điện năng; Đảm bảo tính đồng bộ trong đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện, giữa các công trình lưới điện truyền tải và phân phối.Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư, nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình.

Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, EVN từng bước hợp lý hoá cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo từng cấp quản lý, chuẩn hoá hệ thống chức danh theo vị trí công việc đối với viên chức quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cấp bậc công nhân kỹ thuật.

Đặc biệt, EVN chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực quản lý kỹ thuật vận hành, công nhân tay nghề cao; Thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung đào tạo, tăng cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại, đào tạo kỹ sư tài năng, chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực mũi nhọn như quản lý hệ thống điện, truyền tải, sửa chữa nhiệt điện, tự động hóa và công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng, ... ở trong nước và nước ngoài

Xây dựng mới bộ “Định mức lao động sản xuất kinh doanh điện” phù hợp với yêu cầu nâng cao trình độ công nghệ và quản lý sản xuất, nhằm quản lý năng suất, định biên và tuyển dụng lao động của từng khâu sản xuất kinh doanh.

Xây dựng cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng trên cơ sở đưa vào áp dụng hệ thống bảng điểm cân bằng (BSC) và hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPI).

Rà soát, điều chuyển hợp lý lao động hiện có, mở rộng hình thức thuê ngoài lao động cho các công việc phụ trợ; Nghiên cứu các cơ chế, chính sách để giải quyết lao động dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc.

Đặc biệt, EVN nghiên cứu, xây dựng cơ chế tiền lương gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năng suất lao động; phản ánh đúng trách nhiệm, hiệu quả và chất lượng thực hiện công việc; xây dựng thang bảng lương theo vị trí chức danh công việc, trả lương, thưởng minh bạch, rõ ràng, phản ánh đúng trách nhiệm và tính chất công việc, gắn với hiệu quả, năng suất và chất lượng thực hiện công việc; thu hút được lực lượng lao động chất lượng cao và đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVN đến năm 2020

- Đảm bảo mức tăng trưởng điện bình quân 10,3-11,3%/năm.

- Giảm tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối đến 2020 xuống dưới 6,5%.

- Độ tin cậy cung cấp điện: đến năm 2020, giảm thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) xuống dưới 400 phút.

- Huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020.

- Đến năm 2020, lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên đáp ứng tiêu chí N-1.

- Hoàn thành chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020.

- Năng suất lao động bình quân hàng năm tăng từ 8-10%. Sản lượng điện thương phẩm bình quân đạt 2,5 triệu kWh/CBCNV vào năm 2020.

- Công ty mẹ - EVN và từng đơn vị thành viên sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đạt các chỉ tiêu quy định về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

 

  • 13/07/2017 05:44
  • Kim Thái
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét