• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn ĐLVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 18/12/2020, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 590/CTr-CĐ ĐVN về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn ĐLVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai thực hiện tới các cấp công đoàn.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 21/12/2020 01:54
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN