•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019

Ngày 18/9/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 458/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 19/09/2019 12:59
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét