• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng”

Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng" do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng, sáng 04/8, tại Hà Nội.

Sự kiện trao tặng diễn ra trong khuôn khổ hội thảo “Tạp chí Cộng sản: 90 năm xây dựng và và phát triển” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (thứ 3 từ trái sang) nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng”

Tạp chí Cộng sản tiền thân là Tạp chí Đỏ, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên vào ngày 05/8/1930. Từ khi xuất bản đến nay, tuy tên gọi của Tạp chí có thay đổi qua từng thời kỳ nhưng Tạp chí luôn là cơ quan lý luận chính trị của Đảng. Qua những chẳng đường phát triển, Tạp chí đã không ngừng trưởng thành, đóng góp tích cực vào việc vận dựng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý luận của Đảng.

Trong những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều hỗ trợ, đóng góp cho Tạp chí, đặc biệt là thường xuyên tham gia phối hợp tổ chức chương trình sự kiện quốc gia "Sáng kiến vì cộng đồng".

  • 05/08/2020 08:36
  • Theo: evn.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét