•  Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).               Hãy tham gia bình chọn "Bài ca Truyền thống ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 5 đến tháng 7/2019).                  Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực tham gia Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới do EVN phát động.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam: Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Ngày 02/01/2019 Tổng giám đốc EVN và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-EVN-CĐ Về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ,CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn: Phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2019).

Theo đó, Chỉ thị Liên tịch nhấn mạnh: Năm 2019 là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm giai đoạn (2016 - 2020), là năm có nhiều khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo cung ứng, sản xuất kinh doanh điện và công tác đầu tư xây dựng trong bối cảnh công suất phụ tải hệ thống hàng năm đều tăng trên 10%; trong khi việc cân bằng chính cho sản xuất điện và đầu tư các công trình điện là một thách thức lớn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lấy chủ đề năm 2019 là năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện, tăng cường quản trị, tối ưu hóa chi phí phấn đấu sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Đây cũng là năm đánh dấu mốc 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Điện cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát động Phong trào thi đua tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 ngày 03/01/2019

Với truyền thống đoàn kết, trí tuệ vượt qua khó khăn thách thức. Tổng Giám đốc EVN và Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát động thi đua toàn Tập đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

        1. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu:

        - Điện thương phẩm đạt và vượt: 212 tỷ kWh tăng 10% so với năm 2018;

(trong đó điện sản xuất và mua đạt và vượt 232 tỷ kWh)

        - Giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống 6,7%

        Tăng cường độ tin cậy lưới điện với SAIDI xuống dưới 400 phút, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giá bán, chỉ tiêu về tiếp cận điện năng, độ hài lòng của khách hàng trong năm 2019.

        Phấn đấu tăng năng suất lao động trên 10% so với năm 2018, các đơn vị trong toàn Tập đoàn SXKD có lợi nhuận.

        2. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm điện, điều hành tối ưu, an toàn, kinh tế hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) tại các vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo nhằm tăng nguồn tại chỗ; chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi do thiên tai và nguồn phụ tải tăng cao trong năm 2019

        3. Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự án phục vụ cấp điện cho miền Nam; thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình điện; kiểm soát chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng đủ nhu cầu cho đầu tư nguồn và lưới điện; giá trị đầu tư trong năm 2019 đạt 104.936 tỷ đồng.

        4. Phấn đấu hoàn thành công tác tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó đảm bảo SXKD của các đơn vị mới thành lập với việc sắp xếp, bố trí lại lao động cho phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật lao động, xây dựng EVN thành Tập đoàn hàng đầu về cung cấp các dịch vụ điện bền vững.

        5. Bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động. Đặc biệt, trong việc bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động; tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động.

        6. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ trong Tập đoàn nâng cao ý thức chính trị, thực thi văn hóa EVN, tích cực tham gia vào các chủ trương, đề án lớn của Tập đoàn, tham gia các phong trào thi đua trong CNVCLĐ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2019).

Căn cứ vào các chỉ tiêu nhiệm vụ của toàn Tập đoàn năm 2019, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ hăng hái thi đua, tổ chức thực hiện thành công Phong trào thi đua nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2019, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2019).  

Chi tiết Chỉ thị liên tịch đính kèm.

  • 04/01/2019 11:07
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét