• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Chủ đề Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020 là: "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt"

Chủ đề Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là: "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt".

  • 04/05/2020 03:34
  • Theo: congdoan.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét