• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Chỉ thị liên tịch về việc vận động quyên góp ủng hộ Qũy tương trợ xã hội EVN năm 2022

Ngày 29/3/2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn ĐLVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN cùng ký ban hành Chỉ thị liên tịch số 197/CTLT-EVN&CĐĐVN về việc vận động quyên góp ủng hộ Qũy tương trợ xã hội EVN năm 2022.

Chi tiết văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 30/03/2022 10:52
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét