• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Chỉ thị liên tịch về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Ngày 20/3/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 1362/CTLT-EVN-CĐĐVN giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Nội dung Chỉ thị liên tịch đính kèm theo:

  • 21/03/2019 10:32
  • Ban QHCĐ EVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét