• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Chỉ thị liên tịch về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021

Ngày 16/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch số 586/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 17/12/2020 10:23
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN