• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Chỉ thị liên tịch về vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ thị liên tịch số 168/CTLT ngày 31/3/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam về vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 06/04/2020 11:29
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét