• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Chỉ thị liên tịch về vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ thị liên tịch số 168/CTLT ngày 31/3/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam về vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 06/04/2020 11:29
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét