• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Chị thị Liên tịch về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2020

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng Tổng giám đốc EVN ký ban hành Chỉ thị Liên tịch số 158/CTLT-EVN-CĐ ĐLVN về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2020, gửi các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn đồng cấp thực hiện cuộc vận động.

Nội dung chi tiết Chị thị Liên tịch đính kèm:

  • 25/03/2020 12:20
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét