• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Chỉ thị Liên tịch về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2020.

Ngày 13/11/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lự Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 553/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2020.

Nội dung chi tiết Chỉ thị Liên tịch đính kèm.

  • 13/11/2019 04:15
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN