•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Chỉ thị Liên tịch về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2020.

Ngày 13/11/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lự Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 553/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2020.

Nội dung chi tiết Chỉ thị Liên tịch đính kèm.

  • 13/11/2019 04:15
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN