• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Cẩm nang về an toàn cho người lao động trực tiếp

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa biên soạn 4 cẩm nang về an toàn cho người lao động trực tiếp, gồm: Cẩm nang an toàn lắp đặt công tơ; Cẩm nang an toàn thi công lưới điện hạ thế; Cẩm nang an toàn thi công lưới điện trung thế và Cẩm nang an toàn kiểm tra, bảo trì, sửa chữa đường dây và cáp ngầm 110kV, 220kV.

Các cẩm nang được biên soạn với nội dung ngắn gọn, hình ảnh trực quan để người lao động dễ đọc, dễ nhớ và cung cấp các kiến thức giúp người lao động ngăn ngừa tai nạn lao động, ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình công tác.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên nghiên cứu, tổ chức phổ biến các cẩm nang do EVNHCMC biên soạn cho người lao động. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị gửi ý kiến góp ý về nội dung, hình thức (nếu có) về Ban An toàn Tập đoàn và EVNHCCM để xem xét, chỉnh sửa.

Đường linhk tải các tài liệu:

 https://www.evn.com.vn/d6/news/Cam-nang-ve-an-toan-cho-nguoi-lao-dong-truc-tiep-6-18-26408.aspx

Download các cẩm nang tại file đính kèm.

 Cam_nang_an_toan_lap_dat_cong_to.pdf

 Cam_nang_an_toan_thi_cong_luoi_dien_ha_the.pdf
 Cam%20nang%20an%20toan%20thi%20cong%20luoi%20dien%20trung%20the.pdf
 Cam_nang_an_toan_sua_chua_DZ_cap_ngam_110kV.pdf

  • 14/09/2020 09:42
  • Theo: evn.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét