• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Bộ ảnh dự thi "Rồng lửa"

Trong công việc hằng ngày, người lao động ngành Điện nói chung và Truyền tải điện nói riêng rất nhiều sáng kiến được hình thành và áp dụng mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện. Kỹ sư Nguyễn Văn Vinh – Công ty Truyền tải điện 2 đã có sáng kiến chế tạo thiết bi bay phun lửa để đốt các vật thể lạ như diều, dây, bạt… khi mắc vào dây dẫn điện. Việc ứng dụng sáng kiến này, không phải cắt điện đường dây đã mang lại hiệu quả cao trong vận hành.

Ảnh 1: Kiểm tra thiết bị trước khi bay

Ảnh 2:  Điều khiển thiết bị bay

Ảnh 3:  Điều khiển Vận hành thử hệ thống phun lửa thiết bị bay trước khi bay.

Ảnh 4:  Điều khiển Vận hành hệ thống phun lửa thiết bị bay xử lý khắc phục khiểm khuyết 

Ảnh 5:  Điều khiển Vận hành hệ thống phun lửa thiết bị bay xử lý khắc phục khiểm khuyết 

  • 14/06/2019 09:12
  • Quang Thắng - (Ban TT EVNNPT)