• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Bình chọn Bài ca Truyền thống ngành Điện

Ngày 14/5/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 220/CĐĐVN về việc chọn Bài ca Truyền thống ngành Điện hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 14/05/2019 04:10
  • Tiểu ban Tuyên truyền và Thi đua - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét