• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06Q-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN

Ngày 29/6/2020 Công đoàn ĐLVN đã ban hành Báo cáo Số: 276/BC-UBKT về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

Nội dung chi tiết  Báo cáo đính kèm

  • 06/07/2020 03:49
  • UBKT CĐĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét