• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

Chi tiết đính kèm.

  • 10/12/2018 10:56
  • UBKT
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét