• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2019

Ngày 25/10/2019, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 511/CV-CĐĐVN về việc chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 28/10/2019 04:02
  • UBKT Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét