• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019

Ngày 19/10/2018, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 340/CV-CĐĐVN về việc Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 22/10/2018 02:50
  • UBKT Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét