• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Báo cáo các vụ tai nạn giao thông năm 2020

Ngày 26/11/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 526/CĐĐLVN-CSPL về việc Báo cáo các vụ tai nạn giao thông năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm.

  • 30/11/2020 04:05
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN