• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn: Làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 05/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn và thực hiện Kết luận số 49 ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì và kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận những kết quả hoạt động của BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020 trước những khó khăn của tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài tác động ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Tập đoàn và đời sống, thu nhập của người lao động. Các cấp Công đoàn trong Tập đoàn đã triển khai xây dựng và ban hành các Nghị quyết quan trọng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; các quyền lợi của đoàn viên, người lao động cơ bản được bảo đảm và có bước phát triển; các chương trình phúc lợi cho đoàn viên được triển khai ở nhiều cấp công đoàn; vai trò của công đoàn của các cấp trong Tập đoàn tiếp tục được khẳng định. 

Tuy vậy, Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nội dung Kết luận số 49 của Đảng ủy Tập đoàn và một số nhiệm vụ trong công tác phối hợp trong hoạt động như: Chưa phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất xây dựng cơ chế lương đặc thù của người lao động ngành Điện; Chưa có hoạt động tổng kết về Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy EVN về nhà trực vận hành cho công nhân ngành Điện; Công tác phối hợp của Công đoàn các cấp với chuyên môn trong việc giám sát an toàn lao động chưa sâu sát; Công tác rà soát, quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch theo quy định hàng năm còn chậm...

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì và kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN 

Chính vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam có giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại trên. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương lớn của Chính phủ, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Tập đoàn đặc biệt là đề án sắp xếp, tái cơ cấu EVN giai đoạn 2017 - 2020, để CBCNV hiểu và nắm bắt trước tình hình cùng đồng thuận với chủ trương này.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn chỉ ra một số nhiệm vụ của Công đoàn Điện lực Việt Nam mà Ban Thường vụ tập trung triển khai trong thời gian tới đó là:

Phối hợp với Ban Tổng giám đốc EVN báo cáo Bộ LĐTB&XH và Tổng LĐLĐVN kế hoạch khảo sát về tình hình người lao động, quản lý vận hành, sản xuất, kinh doanh và sửa chữa tại các đơn vị trong Tập đoàn ĐLVN để xây dựng cơ chế tiền lương cho phù hợp.

Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN cần xây dựng quy hoạch cán bộ kịp thời, trong đó xây dựng quy hoạch cán bộ chuyên trách công đoàn có thể đề nghị Đảng ủy, chuyên môn sắp xếp, luân chuyển làm công tác chuyên môn nếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu mới, đặc biệt là công tác cán bộ Nữ.

Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,  PCTT&TKCN để đảm bảo an toàn, tốt nhất cho người lao động; Ngoài ra Công đoàn các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn và đẩy mạnh phát động thi đua “Người lao động ngành Điện với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Nhân dịp Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân lần thứ 12” được gắn với các hoạt động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đề nghị các cấp ủy, chuyên môn, Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tổ chức công đoàn các cấp hoạt động hiệu quả, vững mạnh.

  • 06/05/2020 06:54
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét