• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam đóng điện giai đoạn 1 công trình lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Hàm Tân

Vào lúc 22h56 ngày 30/10, tại TBA 220kV Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, nghiệm thu giai đoạn 1 công trình lắp MBA 220kV thứ 2.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ (tỉnh Bình Thuận); đồng thời chống quá tải cho máy biến áp (MBA) hiện có tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Hàm Tân và đảm bảo nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư xây dựng dự án lắp MBA 220kV thứ 2 tại TBA 220kV Hàm Tân. Để thực hiện dự án này, EVNNPT giao SPMB thay mặt chủ đầu tư điều hành quản lý dự án; Công ty CP Licogi 16 là đơn vị thi công; Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) thực hiện tư vấn giám sát; Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Hoàn thành giai đoạn 1 dự án lắp MBA 220kV thứ 2 tại TBA 220 kV Hàm Tân

Giai đoạn 1 của dự án bao gồm: Lắp máy biến áp 220kV220/110/22kV, công suất 250 MVA thứ 2; phía 220kV lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn đấu nối MBA 220/110/22kV thứ 2 và 02 ngăn lộ đường dây; di dời 06 bộ chống sét 1 pha hiện đang đấu nối vào hai thanh cái để đấu nối vào 02 xuất tuyến đường dây hiện hữu; phía 110kV lắp đặt thiết bị cho ngăn lộ tổng MBA 220/110/22kV thứ 2 và 03 ngăn lộ đường dây (02 ngăn đi KCN Sơn Mỹ, 01 ngăn đi Tân Thành); đầu tư đồng bộ hệ thống điều khiển, bảo vệ đo lường cho MBA 220/110kV thứ 2 và các ngăn lộ lắp mới… Phần đường dây đấu nối (giai đoạn 2) bao gồm: Kéo dây mạch thứ 02 trên 02 tuyến nhánh rẽ 220kV mạch kép hiện hữu (hiện đang treo trước 1 mạch) với tổng chiều dài 11,5 km để đấu nối TBA 220 kV Hàm Tân với đường dây 220kV Phan Thiết - Tân Thành; đảo, chuyển đấu nối ngăn lộ và đường dây ngăn lộ 220kV đi TBA 220kV Tân Thành (D08) tại TBA 220kV Hàm Tân được chuyển đấu nối đi TBA 220kV Phan Thiết (mạch 2) và 02 ngăn lộ 220kV (D01, D02) xây dựng mới tại TBA 220kV Hàm Tân được đấu nối với 02 mạch đường dây 220kV Hàm Tân - Tân Thành.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 công suất 250 MVA - 220kV Hàm Tân giúp chống qua tải cho MBA 220kV hiện hữu, tiếp nhận giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời và cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận và các khu vực lân cận.

  • 06/11/2019 02:05
  • Quang Thắng - Ban TT EVNNPT
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét