• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động trong "Tháng tri ân khách hàng" - tháng 11-12/2020            Chúng ta hãy "Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt"                                                        Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)                           

Ban Quản lý dự án Truyền tải điện tổ chức Lễ ra mắt các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức Lễ ra mắt các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên NPTPMB trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Tuấn Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPT; ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc (TGĐ) EVNNPT; các ông trong HĐTV, Ban TGĐ; ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn; ông Lê Nam Bình - Bí thư ĐoànThanh niên, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn EVNNPT, các Ban chuyên đề Công đoàn EVNNPT. Về phía NPTPMB có ông Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB, các ông trong Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các Phòng chức năng và lãnh đạo các đơn vị bạn tham dự.

Ông Lê Hồng Khoái - Trưởng phòng Tổng hợp NPTPMB công bố các Quyết định thành lập Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên NPTPMB

NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của HĐTV EVNNPT có nhiệm vụ thay mặt EVNNPT quản lý các dự án, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất, nâng khả năng Truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác khi được giao nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động của EVNNPT. Ngay sau khi được thành lập, xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt hoạt động của Ban; tổ chức Công đoàn thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lương xung kích của đơn vị. Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động, NPTPMB đã bắt tay ngay vào việc xây dựng đề án thành lập các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên để trình Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT chuẩn y thành lập.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ NPTPMB

Tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã nhấn mạnh Lễ ra mắt Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên NPTPMB đánh dấu bước phát triển mới của NPTPMB. Việc thành lập các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên là hết sức cần thiết nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, đảm bảo chức năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và xuyên suốt của Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động của NPTPMB. EVNNPT thực hiện đầu tư xây dựng với số lượng dự án, khối lượng và giá trị ngày càng lớn, các công trình trọng điểm, cấp bách yêu cầu đưa vào vận hành kịp thời, do vậy việc ra đời NPTPMB là nhu cầu tất yếu, nằm trong tiến trình tái cơ cấu EVNNPT. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, khẩn trương hoàn thiện, ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Tiếp nhận, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đoàn thể cấp trên. Ban hành và chỉ đạo thực hiện đầy đủ hệ thống các văn bản đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy; xây dựng, triển khai kế hoạch để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đoàn Thanh niên lần thứ nhất theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Hai là, BCH Đảng bộ cần chỉ đạo xây dựng khối đoàn kết thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngang tầm với nhiệm vụ, xây dựng cơ chế giữ và thu hút nhân tài. Tăng cường ứng dụng ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi mặt hoạt động, không ngừng đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động. Từng bước xây dựng NPTPMB trở thành Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp, đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị EVNNPT giao.

 Ba là, kế thừa kinh nghiệm và phát huy truyền thống của Đảng ủy EVNNPT, Đảng ủy NPTPMB cần chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo các nguyên tắc, phương châm về công tác cán bộ của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; chú trọng công tác xây dựng Đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt BCH và các Chi bộ trực thuộc, thực hiện công tác nghiệp vụ đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong từng thời điểm, phải bám sát tình hình thực tiễn để lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung để lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nghị quyết chuyên đề, bằng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực thi Văn hóa doanh nghiệp và việc quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, lãnh đạo hệ thống chính trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của tổ chức; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia xây dựng Cơ quan, đơn vị vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Công đoàn cần vận động, khuyến khích cán bộ công nhân viên phát triển năng lực đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ tại cơ sở, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; vận động cán bộ công nhân viên thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, tương thân, tương ái.

Năm là, Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên. Chủ động, sáng tạo tổ chức các phong trào, phát huy tính xung kích, tiên phong của tuổi trẻ. Củng cố tổ chức, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn viên trẻ phát triển toàn diện, phát huy tài năng và sức sáng tạo. Phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho đảng bồi dưỡng kết nạp. Luôn nêu cao tinh thần tình nguyện, xung kích; xây dựng phong trào, sẵn sàng để tổ chức triển khai tốt chương trình công tác Đoàn các năm tới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của NPTPMB.

Ông Trần Thế Hùng -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của NPTPMB, ông Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tuấn Tùng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tổng công ty đã luôn quan chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NPTPMB trong thời gian vừa qua, đây là bước đà quan trọng nhất cho Công ty phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh buổi Lễ:

 

Đảng ủy EVNNPT trao Quyết định và tặng hoa BCH Đảng ủy NPTPMB lâm thời

Công đoàn EVNNPT trao Quyết định và tặng hoa BCH Công đoàn NPTPMB lâm thời

Đoàn Thanh niên EVNNPT trao Quyết định và tặng hoa BCH Chi đoàn NPTPMB lâm thời

Toàn cảnh lễ NPTPMB ra mắt các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

  • 17/11/2020 01:48
  • Quang Thắng - Ban TT EVNNPT