• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

An toàn - An tâm - An lành

Trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lụt, đại dịch COVID-19…, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã kết thúc năm 2020 với “3 An” (An toàn - An tâm - An lành). Đây là cũng chính là kết quả thực hiện chủ đề năm vừa qua của EVNCPC (năm An toàn lao động).

"Kiềng 3 chân"

Năm 2020, EVNCPC triển khai chủ đề “An toàn lao động” theo Nghị quyết số 713/NQ-HĐTV ngày 19/12/2019 của Hội đồng thành viên EVNCPC với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để chấm dứt xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ). Tinh thần năm “An toàn lao động” đã lan tỏa xuống từng người lao động EVNCPC tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

“Bắt bệnh” các vụ tai nạn chung trong ngành Điện, EVNCPC xác định hầu hết các vụ tai nạn lao động đều bắt nguồn từ công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, quản lý hành lang an toàn còn lỗ hổng, yếu kém… Từ thực tế đó, Tổng công ty đã xây dựng các giải pháp cụ thể. Trong đó, EVNCPC ban hành, áp dụng bộ tiêu lệnh ATLĐ bằng hình ảnh trực quan với những nội dung cơ bản như: làm việc phải có Phiếu công tác/Lệnh công tác, có nối đất, có găng tay, dụng cụ cách điện; làm việc trên cao phải mang dây an toàn; tham gia giao thông phải kiểm soát tốc độ, luôn mang mũ bảo hiểm/cài dây an toàn.

Xác định ý thức, nhận thức của mỗi người là quan trọng nhất khi thực hiện “An toàn lao động”, EVNCPC và các đơn vị đã liên tục tổ chức các lớp tập huấn, sát hạch về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), an toàn điện cho các CBCNV… Các đơn vị tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động từ tổ đội, cơ sở đến cấp Tổng công ty.

Đáng chú ý, Tổng công ty gửi thông điệp “Về nhà an toàn” đến gia đình CBCNV để người thân trong gia đình nắm bắt chủ trương của Tổng công ty và thường xuyên nhắc nhở, nhắn nhủ CBCNV. Công tác ATLĐ tại EVNCPC vì thế được thực hiện với “kiềng 3 chân”: Từ phía Tổng công ty, từ ý thức của chính người lao động, và từ sự nhắc nhở của gia đình mỗi CBCNV.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATLĐ năm 2020, tại Hội nghị trực tuyến TGĐ Tổng công ty đối thoại về công tác an toàn lao động, ngày 31/12/2020. Ảnh: EVNCPC

Ngày truyền thống An toàn lao động

Năm 2020, toàn EVNCPC không để xảy ra tai nạn lao động, kể cả TNLĐ do tai nạn giao thông/tai nạn rủi ro. Các mặt công tác về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, huấn luyện ATVSLĐ, an toàn điện, đánh giá rủi ro ATVSLĐ, quản lý vị trí nguy hiểm,... được duy trì thực hiện tốt.

EVNCPC cũng đã chọn ngày 31/12 hàng năm là Ngày truyền thống An toàn lao động của Tổng công ty.

Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến Tổng Giám đốc Tổng công ty đối thoại về công tác an toàn lao động năm 2020 với hơn 2.930 CBCNV tại 15 điểm cầu, Tổng công ty đã tập trung làm rõ về: Các giải pháp cụ thể để tiếp tục đảm bảo công tác ATLĐ, ngăn ngừa rủi ro, tai nạn lao động, tai nạn giao thông theo hướng lâu dài, bền vững; các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác ATLĐ, đảm bảo ATĐ trong nhân dân; trách nhiệm người đứng đầu/quản lý, cán bộ an toàn về công tác ATLĐ; triển khai số hóa việc thực hiện các biện pháp tổ chức, biện pháp kiểm soát đảm bảo ATLĐ theo định hướng chủ đề năm 2021 của EVN...

  • 06/01/2021 09:40
  • Theo: evn.com.vn