• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

100% công đoàn cơ sở tham gia xây dựng kế hoạch về công tác ATVSLĐ

Ngày 06/01, ông Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn trong ngành đã tích cực tham gia thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) góp phần giảm thiểu tai nạn lao động.

Theo ông Huy, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn các cấp thường xuyên phối hợp với chuyên môn để thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động, xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Hàng năm 100% Công đoàn cấp cơ sở tham gia xây dựng kế hoạch về công tác An toàn, vệ sinh lao động và tham gia hội đồng an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, tập trung vào các nội dung bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động hàng năm. Tuyên truyền, phổ biến cho người lao động về các quy định, quy trình, quy phạm trong quá trình lao động.

Một trong những hoạt động được các cấp Công đoàn thực hiện tốt là sự tham gia, phối hợp với chuyên môn tổ chức các cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về An toàn, vệ sinh lao động để phát hiện những hành vi, việc làm chưa đúng quy định.

Trong 3 năm (2018 - 2020), toàn hệ thống Công đoàn đã tham gia 7.496 cuộc kiểm tra, đã phát hiện nhiều vi phạm, qua đó nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành tốt các quy trình, quy phạm, quy định.

Qua kiểm tra nhận thấy những nguy cơ về mất an toàn được Công đoàn các cấp kiến nghị với chuyên môn đầu tư để hạn chế, giảm thiểu về tai nạn lao động. Công đoàn Điện lực Việt Nam đã kiến nghị chuyên môn quan tâm đầu tư nhà trực vận hành cho người lao động, kể cả những nhà trực vận hành của các đội quản lý điện trung tâm; kiến nghị thay thế việc sử dụng thang tre bằng thang rút để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; đầu tư các phương tiện xe ô tô chở người lao động để thay thế dần phương tiện cá nhân trong thực hiện công việc…

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã đề xuất, thương lượng đưa vào Thỏa ước lao động tập thể Tập đoàn về mức chi phí khám sức khỏe cho người lao động ít nhất là 1 triệu đồng để nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; chế độ bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động; đề xuất việc tổ chức nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho phù hợp…

Công nhân QLVH Điện lực vùng núi phía Bắc trong những ngày đảm bảo điện thời tiết giá rét 

Công đoàn các cấp thường xuyên phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi cán bộ làm an toàn giỏi, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất…

Đặc biệt là phong trào quần chúng tham gia làm công tác An toàn, vệ sinh lao động được phát động thường xuyên “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”, Mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) với khoảng hơn 8.000 ATVSV ở khắp các tổ, đội sản xuất được bồi dưỡng về nghiệp vụ; được công đoàn các cấp quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời. Các ATVSV với việc phát hiện các nguy cơ mất an toàn đã nhắc nhở, kiến nghị đảm bảo an toàn trước khi làm việc. Công đoàn các cấp thường xuyên khen thưởng, động viên những người lao động tham gia làm công tác An toàn, vệ sinh lao động vào các dịp Tháng hành động về ATVSLĐ.

Các cấp công đoàn cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia điều tra 100% vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của người lao động để đảm tốt nhất quyền lợi của người lao động.

  • 11/01/2021 10:48
  • Theo: Laodong.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét