05 Công đoàn cơ sở trong Công đoàn ĐLVN đoạt giải Cuộc thi sáng tạo Video clip

Ngày 25/12/2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1730/QĐ-TLĐ về việc công nhận Kết quả Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020. Theo quyết định Công đoàn ĐLVN có 05 Công đoàn cơ sở đoạt giải Cuộc thi.

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng trao giải và Bằng khen Tổng LĐLĐVN cho tập thể Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 (ngày 15/01/2021)

Để tham dự Cuộc thi, cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao rèn luyện “sức khỏe” và “xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần” cho người lao động. Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc tùy vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị để triển khai, tổ chức Cuộc thi tới các cấp Công đoàn; lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết quả sau 1 tháng phát động Cuộc thi, Công đoàn ĐLVN đã có 42 Video clip của 42 Công đoàn cơ sở gửi dự thi cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Căn cứ vào kết quả tương tác qua Facebook, cũng như Hội đồng đánh giá của Ban giám khảo Cuộc thi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã Quyết định khen thưởng cho các tập thể có Video clip đảm bảo: Kỹ thuật; Mỹ thuật; Ý nghĩa, tác dụng theo tiêu chí của Cuộc thi đề ra. 

Công đoàn ĐLVN có 05 Video clip của 05 Công đoàn cơ sở đoạt giải cụ thể:

1. Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La, trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam;

2. Công đoàn Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực Hà Nội, trực thuộc Công đoàn EVNHANOI;

3. Công đoàn Điện lực Lê Chân, Công ty Điện lực Hải Phòng, trực thuộc Công đoàn EVNNPC;

4. Công đoàn Ban kinh doanh bán điện Bạch Long Vĩ, Công ty Điện lực Hải Phòng, trực thuộc Công đoàn EVNNPC;

5. Công đoàn Công ty Điện lực Hòa Bình, trực thuộc Công đoàn EVNNPC.

  • 21/01/2021 03:32
  • Ban Tuyên giáo CĐĐLVN (tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét