• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid 19

Ngày 27/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 161/CĐĐVN-CSPL về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid 19.

Chi tiết văn bản đính kèm theo.

  • 30/03/2020 09:13
  • Ban CSPL

Các Tin khác