• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook

Ngày 29/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 258/CĐĐVN-TG về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức và phát động..

 Nội dung văn bản chi tiết đính kèm:

  • 30/05/2019 12:54
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét