•  Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).               Hãy tham gia bình chọn "Bài ca Truyền thống ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 5 đến tháng 7/2019).                  Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực tham gia Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới do EVN phát động.

“Công trình, phần việc công đoàn - Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước”

Đó là Chủ đề thi đua năm 2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam Ban hành kèm theo Chương trình số 99/CTr-TLĐ ngày 18/01/2019 về Chương trình Thi đua năm 2019 “Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nội dung cụ thể.

Các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động các Phong trào thi đua tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật. Các cấp công đoàn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh ở từng đơn vị, doanh nghiệp ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019.

Các phong trào thi đua trong lao động sản xuất do các cấp Công đoàn ĐLVN phát động trong những năm qua góp phần hoàn thành đạt và  vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đối với các cấp Công đoàn cần thực hiện các hoạt động sau:

Phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Triển khai các phong trào thi đua phải gắn với hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết, thực hiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TƯLĐTT, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Găn các phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, trang bị kiến thức pháp lý, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước phát huy truyền thống 90 năm đồng hành cùng đất nước, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

  • 24/01/2019 01:19
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét