• Chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: "Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc" di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam: Thống nhất nhiều nội dung quan trọng

  • 14/07/2017

Ngày 14/7, tại Hà Nội, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (khóa IV) nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Khuất Quang Mậu, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ...

Chi tiết...


Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  • 20/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020.

Chi tiết...


Thông báo Về việc bổ nhiệm, điều động chức danh lãnh đạo các ban Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 09/06/2017

Thông báo Về việc bổ nhiệm, điều động chức danh lãnh đạo các ban Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam: Bổ nhiệm, điều động nhân sự mới từ ngày 01/6/2017

  • 01/06/2017

Ngày 22/5/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành các Quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự một số Trưởng/Phó và Chuyên viên các Ban chuyên môn.

Chi tiết...