• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Thông báo Về việc phân công chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

  • 24/07/2017

Thông báo của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc phân công chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết...


Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn về công tác nhân sự ĐHCĐ các cấp

  • 23/06/2017

Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn về công tác nhân sự ĐHCĐ các cấp.

Chi tiết...


Hướng dẫn số 452 của TLĐ về xây dựng báo cáo Đại hội công đoàn các cấp

  • 23/06/2017

Hướng dẫn số 452/HD-TLĐ ngày 5/4/2017 về xây dựng báo cáo Đại hội công đoàn các cấp.

Chi tiết...


Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ về tuyên truyền ĐHCĐ các cấp

  • 23/06/2017

Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 20/1/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền ĐHCĐ các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Chi tiết...


Thông báo của Tổng Liên đoàn về việc chỉ định tổ chức Đại hội điểm

  • 23/06/2017

Thông báo số 43/TB-TLĐ ngày 8/3/2017 của Tổng Liên đoàn về việc chỉ định tổ chức Đại hội điểm.

Chi tiết...


Kế hoạch số 52 ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

  • 23/06/2017

Kế hoạch số 52 ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp.

Chi tiết...


Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

  • 06/02/2017

Ngày 20/01/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành hướng dẫn số 85/HD-TLĐ về Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chi tiết...


Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 19/11/2016

Ngày 17/11, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn nội dung Chỉ...

Chi tiết...