• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019

  • 17/04/2019

Ngày 17/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 168/HD-CĐĐVN về việc triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

  • 09/04/2019

Ngày 09/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 153/HD-CĐĐVN về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019 gửi các đơn vị trong EVN triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2019

  • 08/04/2019

Ngày 08/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 151/CĐĐVN về Hướng dẫn tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính năm 2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 02/04/2019

Ngày 01/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 141/CV-CĐĐVN về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính công đoàn năm 2018 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018

  • 29/03/2019

Ngày 29/3/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 106/CV-CĐĐVN về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018.

Chi tiết...


Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Công đoàn Đợt I năm 2019

  • 29/03/2019

Ngày 29/3/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 99/KH-CĐĐVN về việc Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn Đợt I năm 2019.

Chi tiết...


Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2019 - 2023

  • 27/03/2019

Ngày 15/3/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp ký kết, ban hành văn bản số 338/CTPH/TLĐLĐVN-TƯHCTĐ về Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2019 -...

Chi tiết...


Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

  • 26/03/2019

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 86/KH-CĐĐVN về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Hướng dẫn Về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2019

  • 26/03/2019

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 85/HD-CĐĐVN hướng dẫn về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2019.

Chi tiết...


Chỉ thị liên tịch về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

  • 21/03/2019

Ngày 20/3/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 1362/CTLT-EVN-CĐĐVN giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Chi tiết...