•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.                Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chỉ thị Liên tịch về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2020.

  • 13/11/2019

Ngày 13/11/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lự Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 553/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2020.

Chi tiết...


Thời gian, Chương trình Hội nghị tập huấn công tác DCCS năm 2019

  • 06/11/2019

Ngày 06/11, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 535/CĐĐVN-CSPL về việc thời gian, Chương trình Hội nghị tập huấn công tác DCCS năm 2019 gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết...


Hướng dẫn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

  • 04/11/2019

Ngày 01/11 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 523/CĐĐVN về việc Hướng dẫn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo triệu tập đại biểu dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện"; Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

  • 04/11/2019

Ngày 04/11, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 524/TB-CĐĐVN về việc triệu tập đại biểu dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện"; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tuyên giáo Công đoàn và Hội nghị tập huấn Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019.

Chi tiết...


Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

  • 30/10/2019

Ngày 29/10/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 514/KH-CĐĐVN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 29/10/2019

Ngày 23/10/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 502 và 503/CĐĐVN-ToC về việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2019

  • 28/10/2019

Ngày 25/10/2019, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 511/CV-CĐĐVN về việc chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ ba

  • 28/10/2019

Ngày 23/10, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 501/CĐĐVN-TG về việc tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ ba, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Phổ biến Nội quy lao động EVN

  • 11/10/2019

Ngày 09/10/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 489/CĐĐVN-CSPL về việc phổ biến Nội quy lao động EVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

  • 09/10/2019

Ngày 9/10/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 487/CĐĐVN-TG về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...