• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

   

Tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Gải Búa liềm vàng) năm 2020

 • 02/06/2020

Ngày 01/6/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 235/CV-CĐĐVN về việc Tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020 gửi các đơnv vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2020).

 • 29/05/2020

Ngày 18/5/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 219/CĐĐVN-TG về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2020), gửi các Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai...

Chi tiết...


Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến.

 • 18/05/2020

Ngày 18/5/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 216/CĐĐVN-CSPL về việc Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020

 • 11/05/2020

Ngày 29/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản Số 195 /HD-CĐĐVN về việc Triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền Tháng Công nhân; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

 • 08/05/2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 200/CĐĐVN-TG ngày 08/5/2020 về việc tuyên truyền Tháng Công nhân; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Chi tiết...


Thực hiện hướng dẫn số 17-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • 08/05/2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 199/CĐĐVN-TG ngày 08/5/2020 về việc thực hiện hướng dẫn số 17-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

 • 08/05/2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 198/CĐĐVN ngày 08/5/2020 về việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Chi tiết...


Tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng xã hội Facebook

 • 28/04/2020

Ngày 28/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 188/CĐĐVN-TG về việc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng xã hội Facebook gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Chi tiết...


Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020

 • 20/04/2020

Ngày 20/4/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 181/CV-CĐĐLVN về việc Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II, năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

 • 13/04/2020

Ngày 10/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Ban hành Văn bản số 174/CĐĐLVN-CSPL về việc Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...