• Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.       Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm” vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2013-2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ Công đoàn

     Đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Thị Tuyết

UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐLVN

Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

2

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra    Công đoàn ĐLVN

Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

3

Chu Sỹ Minh

UV Uỷ ban kiểm tra

Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam

4

Trần Ngọc Hiếu

UV Uỷ ban kiểm tra

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

5

Nguyễn Thanh Hoàng

UV Uỷ ban kiểm tra

Chủ nhiệm UBKT CĐ Tổng công ty Điện lực miền Nam

6

Trần Đình Hà

UV Uỷ ban kiểm tra

Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ Tổng công ty Điện lực Miền Trung

7

Trần Ngọc Liêm

UV Uỷ ban kiểm tra

Chủ nhiệm UBKT CĐ Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh

  • 22/01/2014 12:00