• CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam thi đua lao động thực hiện tốt chủ đề năm 2017: “Đẩy mạnh Khoa học và công nghệ”     "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp; tăng năng suất lao động; thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động".    Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống ngành Điện (21/12/1954-21/12/2017) chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.       

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2013-2018)

TT

Họ và tên

Chức vụ Công đoàn

     Đơn vị công tác hiện nay

1

Nguyễn Thị Tuyết

UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐLVN

Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

2

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra    Công đoàn ĐLVN

Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

3

Chu Sỹ Minh

UV Uỷ ban kiểm tra

Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam

4

Trần Ngọc Hiếu

UV Uỷ ban kiểm tra

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

5

Nguyễn Thanh Hoàng

UV Uỷ ban kiểm tra

Chủ nhiệm UBKT CĐ Tổng công ty Điện lực miền Nam

6

Trần Đình Hà

UV Uỷ ban kiểm tra

Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ Tổng công ty Điện lực Miền Trung

7

Trần Ngọc Liêm

UV Uỷ ban kiểm tra

Chủ nhiệm UBKT CĐ Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh

  • 22/01/2014 12:00