• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Người phát ngôn Công đoàn Điện lực Việt Nam

1. Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46422; 0968.017.999

- Email: duchung0966@gmail.com

2. Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46450; 0966884488

- Email: thanhlb@evn.com.vn

3. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46428; 0974791983

- Email: thaontb@evn.com.vn

  • 25/02/2021 03:20
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐ ĐLVN